مهناز، دختری که زیر دیواره بتنی در تبریز جان سپرد
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

مهناز اکبری، دختری که عصر جمعه زیر دیوار بتنی جانش را از دست داد.

و مرگ این بار نه بر بیگانه ؛ بر مسئولی که فقط بفکر جلوس بر کرسی شورا و یا شهرداری هاست.این فاجعه در هر نقطه ی دیگری از دنیا اتفاق می افتاد حداقل استعفای یک شهردار منطقه و یا اقلا آبدارچی وی را بهمراه داشت . و وااسف بر انسانی که همچنان اسیر زر و زور و تزویر است.