جناب روحانی شما فقط یک دوره رئیس جمهور خواهید بود مگر ...؟

حمید مظاهری راد
جناب روحانی شما فقط یک دوره رئیس جمهور خواهید بود مگر ...............؟ من البته مجاهدان شنبه کسانی را گویم که به وقت حادثه و هزینه گم می گردند و به وقت درو ظاهر می شوند و نفع خویش می برند و خود را اصلاح طلب می نامند و روحانی گرفتار این افراد شده است.کسانی که در دوران جهل و فساد هشت ساله لب فرو بستند و هیچ نگفتند و وقتی ملت به داد اصلاحات رسید و سهمش گم شد این مزوران حریم ؛ پیدایشان شد و سهم خواهی نمودند و درست به این علت است که از همان اول گفتم که روحانی اولین رئیس جمهوری خواهد بود که یک دوره رئیس جمهور خواهد بود.مگر اینکه تدبیری کند که با روند موجود غیر ممکن است.من نمی دانم ملت به داد اصلاحات رسید یا لمپن هایی که دست بوس هر کسی می شوند. جناب روحانی جایگاه شایستگان در دولت شما کجاست ؟ جناب رئیس جمهور ما که رئیس دولت قبلی را رئیس جمهور ندانستیم چرا که نیک اندیشان را به کناری زده و کج اندیشان را بر کرسی نشانده بود ؛ آیا ادامه طریقت قبلی موجبات ناکارآمدی دولتت را سبب نخواهد شد.اکنون که به هر جا می نگریم سست عنصران در غیاب دانایان بر مسند قدرت تکیه می زنند.جناب روحانی از دولت احمدی نژاد آنچه آموختم آن بود که در عین دروغ بودنش کسانی را که در مراحل مختلف موضع گیری نمی نمودند را سمت دولتی نداد.شما که اغلب آنهایی را که در پستو بوده اند فقط از زیر لحاف بیرون آورده اید و سهم خواهان را حاکم بر امور نموده اید.جناب روحانی این سهم خواهان که در نامه ای به تفضیل در موردشان ( خصوصا در تبریز ) سخن خواهم گفت اصلاح طلب نیستند . جناب روحانی اینان فرصت طلبانی هستند که در ستاد اغلب کاندیداها در انتخابات های گوناگون لانه می کنند ؛ جناب روحانی اغلب اصلاح طلبان واقعی تبریز منزوی شده اند. و عزمی برای جذب آنان در هیچ طیفی که باصطلاح افکار اصلاح طلبی را نمایندگی می کند نیست تا همیشه خودشان باشند و ناکارآمدی مدیریتی همچنان مقوله ای ادامه دار بماند.

/ 0 نظر / 48 بازدید