مدرک برخی نمایندگان،دولتمردان و فرزندانشان بی‌اعتبار است

سلیمی:مدارک دانشگاههای حوزه خزر بی اعتبار است و برخی نمایندگان،برخی مسئولان و برخی آقازاده ها از این دانشگاه‌ها مدرک گرفته‌اند

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:متاسفانه مدارک "دانشگاه‌ها ی حوزه خزر" از نظر علمی بسیار ضعیف‌اند و‌ اظهار داشت:‌ برخی از این دانشگاه‌ها در آغاز ترم از دانشجویان پول می‌گیرند و دانشجویان دیگر سر کلاس نمی‌روند و حتی پایان‎نامه خود را با پول برایشان می‌نویسند و صورت مصداقی برخی از مسئولان استانی را سراغ دارم که در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند و از موقعیت خودشان در این زمینه سوءاستفاده می‌کنند

/ 0 نظر / 7 بازدید