فرازی از وصیت نامه شهید سیدرضا مظاهری

خدا دوست دارد مردمی را که در هنگام جنگ چنان روبروی دشمن می ایستند مثل دیواری که ملات ساختمان آن از سرب باشد0محکم و استوار -اینهایند که مبارزات را بثمر میرسانند برای ما بسیار جای تاسف است که با چشم خود دیده ایم و می بینیم مردمی از روی کمال خلوص نیت از روی کمال علاقه و صمیمیت در راه هدفی بذل مال میکنند بذل وقت میکنند گاهی بذل جان میکنند اما بیراهه میروند مثلا:بخیال اینکه شریعتمداری بنی صدر و رجوی و امثال اینها راه اسلام میروند شروع به حمایت از آنها میکنند ولی اینها در راه نیستند بخیالشان در راه هدفند پول میدهند وقت صرف میکنند حتی جان میدهند اما بیراهه میروند راه آنها با هدف آنها هیچ سنخیت ندارد همانطور که شاعر میگوید:

ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی      این ره که تو میروی به ترکستان است

/ 0 نظر / 7 بازدید