شهیدسیدرضامظاهری

هماره عاشق و از نسل سربداران بود سیدرضا به سال 1340 در خانواده ای مذهبی و اصیل در شهر تبریز متولد شد. از همان اوان نوجوانی درپی کسب حقیقت با آرمان های بزرگ پرچمدار نجات مسلمانان در قرن حاضر آشنا گردید. در سال های 1355 و 1356در حالیکه تحت تعقیب ساواک بود دستگیر و زندانی گردید. ایده و آرمان سید تشکیل هسته های مقاومت مردمی و روشنگری اقشار مختلف و آحاد مردم علی الخصوص جوانان بود. در هیئت های حسینی و مدارس و مساجد و اجتماعات مردمی از امام سخن می گفت و اهتمام شدیدی درخصوص نشر اعلامیه های امام بخرج می داد. با همفکری و همراهی عده ای از جوانان روشن ضمیر، پایه های اصلی هسته های مقاومت را بنیان نهاد چنانکه هسته و پایگاهی به همین نام (شهید مظاهری) در شهر تبریز فعالیت می نماید که از اولین هسته های مقاومت شهری می باشد. سید بعد از پیروزی انقلاب به سپاه پاسداران پیوست و با اصرار فراوان با عنایت به اینکه مسئولین وجودش را در شهر غنیمت می دانستند در جبهه های جنگ حضور یافت. در عملیات مسلم بن عقیل او یکی از فرماندهان شجاع این عملیات بود. سید علاقه وافری به مادرش داشت و از جبهه مرتباً با ایشان تماس می گرفت یا نامه می نوشت. این اواخر، یک ماهی می شد که نتوانسته بود با مادرش تماس بگیرد. نامه ای نوشت که بیشتر به وصیتنامه شباهت داشت. در نامه نوشته بود که می دانستم برنمی گردم. لذا نامه نمی دادم تا مهرم مقداری از دلتان کنده شود. نامه را به صندوق پست انداخت و زمانی که به پایگاهشان برگشت هواپیماهای دشمن شروع به بمباران کردند و سید به سلاله پاکش ملحق شد0

/ 0 نظر / 13 بازدید