از گاف گوردن براون تا ادبیات محمد علی رامین

ادبیات موسوم به کوچه بازاری مدتهاست که بین برخی دولتیها رواج دارد و در موقعیتهای مختلف ،ورد زبان برخی از مسئولان و مدیران دولتی است

هنوز اظهارات حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم که در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از محل هزینه افطاری آن وزارتخانه گفته بود: «از قبر جنابعالی»،از یاد نرفته است که محمد علی رامین در یک گفتگوی زنده رادیویی خطاب به مجری برنامه و به تندی گفت: "قبل از پاسخ به سلام شما باید بگویم شما چرا این اراجیف را مطرح می کنید و شما غلط می کنید با این اوصاف و بنابر تفسیر شخص آقای رامین باید گفت : معاون وزیر غلط میکند که با چنین ادبیاتی با شهروند مسلمان و محترم مسلمان سخن می گوید

/ 0 نظر / 13 بازدید