هاشمی به نمازجمعه نمی‌رود، چون...

یک بار خود بنده این مسأله را مطرح کرده و حتی اصرار نیز کردم که بالاخره این تریبون یعنی تریبون نماز جمعه اثرگذار است و برای دنیا پخش می‌شود. یعنی هم در داخل و هم در خارج از کشور اثرگذار است. در مورد خطیبی مانند شما نیز درست نیست که بگویند شما حاضر به خواندن نماز نیستید و شاید برخی‌ها بگویند چون نماز بهم می‌خورد و گروه‌های خودسر حاضر شده و علیه شما شعار می‌دهند شما در نماز جمعه حاضر نمی‌شوید و… ایشان گفتند هر گاه از من سوال شده این‌گونه پاسخ دادم که یکی از شرایط مهم امام و خطیب جمعه این است که واقعیت‌ها را مطرح کند. مشکلات و مسایل مبتلا به جامعه را بازگو کرده و راه حل ارایه دهد.

مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلیل حضور نیافتن هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه گفت: تعبیر هاشمی این است اگر من به نماز جمعه بروم و واقعیت‌ها را بیان نکنم
” عدالت امام جمعه اقتضا می‌کند که از روی انصاف، علم و دقت مشکلات و مسایل مبتلابه را بیان کرده و تحلیل ارائه دهد. اگر مسایل را بیان کنم باعث ناراحتی برخی خواهد شد، اگر هم نگویم باعث سلب عدالت من می‌شود بنابراین هر که از من در خصوص حوادث اخیر سوال می‌کند می‌گویم گفتنی‌ها را در همان نماز جمعه آخر گفتم. “ کتمان شهادت کرده و از عدالت می‌افتم.

 علی عسگری در پاسخ به اینکه چرا حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ادامه نیافت، گفت: در جو کنونی ایشان ترجیح می‌دهند خطبه‌ای که شرایطش پرداختن به مسایل سیاسی و واقعیت‌های روز جامعه است را نخوانند.

وی افزود: یک بار خود بنده این مسأله را مطرح کرده و حتی اصرار نیز کردم که بالاخره این تریبون یعنی تریبون نماز جمعه اثرگذار است و برای دنیا پخش می‌شود. یعنی هم در داخل و هم در خارج از کشور اثرگذار است. در مورد خطیبی مانند شما نیز درست نیست که بگویند شما حاضر به خواندن نماز نیستید و شاید برخی‌ها بگویند چون نماز بهم می‌خورد و گروه‌های خودسر حاضر شده و علیه شما شعار می‌دهند شما در نماز جمعه حاضر نمی‌شوید و… ایشان گفتند هر گاه از من سوال شده این‌گونه پاسخ دادم که یکی از شرایط مهم امام و خطیب جمعه این است که واقعیت‌ها را مطرح کند. مشکلات و مسایل مبتلا به جامعه را بازگو کرده و راه حل ارایه دهد.

نماینده مردم مشهد در مجلس هفتم ادامه داد: تعبیر ایشان این بود که اگر من به نماز جمعه بروم و واقعیت‌ها را بیان نکنم کتمان شهادت کرده و از عدالت می‌افتم.

عسگری همچنین از قول هاشمی افزود: عدالت امام جمعه اقتضا می‌کند که از روی انصاف، علم و دقت مشکلات و مسایل مبتلابه را بیان کرده و تحلیل ارائه دهد. اگر مسایل را بیان کنم باعث ناراحتی برخی خواهد شد، اگر هم نگویم باعث سلب عدالت من می‌شود بنابراین هر که از من در خصوص حوادث اخیر سوال می‌کند می‌گویم گفتنی‌ها را در همان نماز جمعه آخر گفتم.

/ 0 نظر / 12 بازدید