نامه منتشرنشده از شهید چمران+تصویر

از آنهایی نیستم که در قهوه‌خانه بنشینم و هنگام نوشیدن قهوه از آلام و دردهای آوارگان و جنگ‌زدگان تل زعترو نبئه صحبت بکنم یا از راه روزنامه‌ها و رادیو‌ها به دنیا چشم بگشایم...کاری که متاسفانه اکثر روشنفکران به آن گرفتارند. و حتی از آنها، کسانی که به این حوالی می‌آیند باز به همان روش کسب اطلاع می‌کنند.

 

با فلسطینیان نیز شب و روز سر و کار دارم و به علت شرایط و محل خود در میان آنها زندگی می‌کنم در اردوگاه های تعلیماتی در جبهه‌های جنگ در مخیم ها همیشه با آنها در تماسم. با رهبران بزرگ مقاومت مثل عرفات و ابوجهاد ... و تا کادرهای پایین و جنگندگان عادی مقاومت تماس دائم دارم

به نوشته همشهری آیه؛ به نظر می‌رسد شهید چمران این نامه را برای یکی از دوستان خود در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا نوشته که البته هیچ وقت پست نشد.

ای دوست عزیزم:

به‌علت موقعیت خود و شرایطی که خواسته یا ناخواسته در آن غرق شده‌ام اکنون با همه طیف‌های مختلف مردم لبنان و رهبران آن از چپ و راست و با همه طیف های مختلف فلسطینیان و رهبران آن و با همه مردم بدبخت لبنان از شمالی‌ترین ده‌ها که هرمل و عکار باشد تا جنوبی‌ترین قریه‌های حدود اسرائیل که ناقوره و عیتاالشعب باشد... از ساکنان تل زعتر تا نبئه با همه و همه تماس دائم دارم.

از آنهایی نیستم که در قهوه‌خانه بنشینم و هنگام نوشیدن قهوه از آلام و دردهای آوارگان و جنگ‌زدگان تل زعترو نبئه صحبت بکنم یا از راه روزنامه‌ها و رادیو‌ها به دنیا چشم بگشایم...کاری که متاسفانه اکثر روشنفکران به آن گرفتارند. و حتی از آنها، کسانی که به این حوالی می‌آیند باز به همان روش کسب اطلاع می‌کنند.

من همه حقایق را با وجود خودم لمس می‌نمایم و از شمال تا جنوب در همه ده‌ها با مردم زندگی می‌کنم و میان آنها به سر می‌برم. با دردها و رنج‌ها و افکارآنها آشنا یم.دربیروت در همه مناطق با جنگندگان در صحنه‌های معرکه زندگی می‌کنم. با آنها غذا می‌خورم و زیر انفجار بمب‌ها و رگبار مسلسل‌ها در محلشان می‌خوابم. شهدا و مجروحین را به دوش می‌کشم و هنگامی که گلوله به سمت‌ ما می‌بارد فقط مساله شانس و قضا و قدر است.

با فلسطینیان نیز شب و روز سر و کار دارم و به علت شرایط و محل خود در میان آنها زندگی می‌کنم در اردوگاه های تعلیماتی در جبهه‌های جنگ در مخیم ها همیشه با آنها در تماسم. با رهبران بزرگ مقاومت مثل عرفات و ابوجهاد ... و تا کادرهای پایین و جنگندگان عادی مقاومت تماس دائم دارم و شاید تعجب کنی که اگر بگویم طرح‌ها و نقشه‌های زیادی با حضور و مشورت رهبران مقاومت مشترکا اتخاذ می‌کنیم و گاهی اخبار و تحلیل‌هایی از خود مقاومت به رهبرانش گزارش می‌دهم که مورد تعجب آنها می‌شود. از طرز تفکر یکایک آنها و اختلاف داخلیشان آگاهم.

/ 0 نظر / 8 بازدید