سایتهای من(حمیدمظاهری راد)

«ما عقب نخواهیم نشست و حرف‌هایمان را می‌زنیم چرا که می‌دانیم لازمه تحول دنیای جدید این است که حرف‌هایمان را بدون رودربایستی بگوییم». (سید مرتضی آوینی)

سایتهای من«ققنوس است که در آتش عشق می‌سوزد و دوباره سر بر می‌آورد و چهره‌نمایی می‌کند». سایتهای من «سوز جگر است و آه دل و اشک چشم». سایتهای من «زبان غربت بنی آدم است در فراقت درالقرار». سایتهای من«رجزهای ابوالفضل العباس است در پیکار کفر وایمان». سایتهای من «رسم وفاداری به امام را از ابوالفضل العباس آموخته است». سایتهای من«فریادی است که از حلقوم بریده بر می‌آید». سایتهای من نجوای شبانه رزمندگان است در خاکریزهای عشق و ایثار. سایتهای من چمران است؛ باکری، جهان آرا، دستواره. سایتهای من رجایی است، باهنر، بهشتی، سایتهای من احمد متوسلیان ...

/ 0 نظر / 11 بازدید